Boží slovo na den 31.8. A.D. 2019

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk se chystal na cesty: zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle …
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/21_06.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
O bratrské lásce není vám třeba psát, sám Bůh vás totiž poučil, abyste se navzájem milovali, a vy se také tak chováte ke všem bratřím v celé Makedonii. Ale povzbuzujeme vás, bratři, abyste v tom byli stále horlivější. Pokládejte za věc své cti, že budete žít …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/21_06.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
O bratrské lásce není vám třeba psát, sám Bůh vás totiž poučil, abyste se navzájem milovali, a vy se také tak chováte ke všem bratřím v celé Makedonii. Ale povzbuzujeme vás, bratři, abyste v tom byli stále horlivější. Pokládejte za věc své cti, že budete žít pokojně, plnit svoje (povinnosti) a živit se prací svých rukou, jak jsme vám to přikázali.
1Sol 4,9-11

Žalm:
Hospodin přišel soudit národy podle práva.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci.
Vítězství je dílem jeho pravice,
jeho svatého ramene.

Zahuč, moře a vše, co je naplňuje,
svět i všichni, kdo jej obývají.
Řeky, tleskejte rukama,
hory, spolu zajásejte.

Před Hospodinem, že přišel,
že přišel, aby spravoval zemi,
aby spravoval svět ve spravedlnosti
a národy podle práva.
Zl 98

Evangelium:
Mt 25,14-30

Církevní kalendář:
sv. Rajmund (+1240)
Pocházel ze šlechtického rodu v Portello v Katalánsku. Měl vřelý vztah k Panně Marii a vstoupil do řádu Matky Boží na vykupování křesťanských zajatců. Po vylodění v Alžíru, když vyčerpal na vykupování otroků všechny peníze, neváhal stát se sám otrokem za svobodu těch křesťanů, jejichž zdravotní stav se horšil a duchovně začínali kolísat. Mnoho jich povzbudil a několik mohamedánů obrátil. Za to byl zbičován a vězněn se zámkem na ústech. Kolem 37 let byl Řehořem IX. povolán do Říma za poradce, ale cestou zemřel.
více: catholica.cz