Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
vi.news
41

Evo Morales là người quảng bá chính của Pachamama tại Thượng hội đồng Amazon

Evo Morales là một "nhân vật chủ chốt" trong việc Pachamamas được trưng bày tại Thượng hội đồng Amazon, Edward Pentin viết trên Twitter.com. Morales vừa rời khỏi chức vụ Tổng thống của Bolivia. Ông …