Language
1 1.1K
pl.news

Europejski Bank Centralny: Unia potrzebuje masowej imigracji

Biuletyn EBC z siedzibą we Frankfurcie z 8 lutego stwierdza, że imigranci są "ważnym zasobem", który należy "wykorzystać", ponieważ są młodsi i rzekomo lepiej wykształceni niż populacja krajów, …
ŚW.FILOMENA
.

Z soboty na niedzielę, tj. z 17/18. 02. 2018r. o północy kolejny raz łączymy się duchowo odmawiając wszystkie 4 części różańca świętego. Oprócz stałych intencji - o ochronę Misji Zbawienia, ratowanie dusz od potępienia oraz zjednoczenie i umocnienie Armii Reszty - będziemy modlić się też o ochronę Matki Bożej nad całym światem i okrycie wszystkich dzieci Bożych Jej najświętszym płaszczem. - More