vi.news
41

Hồng Y Müller tấn công trực diện Giám mục Đức

Việc các giám mục Đức lạm dụng tiền của Giáo hội để tài trợ cho các nền tảng Internet mâu thuẫn với giáo lý và đạo đức Công giáo là một vụ bê bối, Hồng y Gerhard Ludwig Müller nói với kath.net (ngày …