Biskup Haľko v kázni odmietol reči extrémistickych zástancov bojového ateizmu o status quo pri …

Biskup Haľko v kázni odmietol reči extrémistickych zástancov bojového ateizmu o status quo pri ochrane života Počas kázne v gréckokatolickom pútnickom mieste Lutina biskup Halko venoval svoju kázeň …More
Biskup Haľko v kázni odmietol reči extrémistickych zástancov bojového ateizmu o status quo pri ochrane života
Počas kázne v gréckokatolickom pútnickom mieste Lutina biskup Halko venoval svoju kázeň otázke materstva a ochrane života vo svetle života Panny Márie.
Otec biskup zdôraznil, že Panna Mária pri slovách archanjela Gabriela „počneš a porodíš syna,“ odpovedala „Hľa služobnica Pána.“ Panna Mária prijala svoje materstvo momentom počatia a nei až narodenia. Preto sa dá podľa otca biskupa za hlavnú patrónku a inšpirátorku hnutia za ochranu života považovať Pannu Máriu. Tým, že prijala život, ktorý sa stal darcom života, teda Ježiša Krista, „akoby povedala, že za každý jeden život plače a oroduje u svojho Syna.“ Za akýkoľvek život, aj ten pokazený, je “Panna Mária Sedembolestnou a plnou milosti/, uviedol otec biskup.
22. septembra sa uskutoční podľa biskupa Národný pochod za život, kde sa stretnú ľudia zjednotení okolo úcty života, ktorý má prameň v Bohu. „Veríme, že život je hodný …More
Libor Halik likes this.