Uměle DEN hořící Amazonie vypustila 5x víc CO2, než za ROK nehořící Rusko, EU, USA, Čína spolu

Srpen 22, 2019 Greta Paradox: Snaží se nás někdo (uměle) udusit na této planetě? Masivní požáry zachvátily Amazonský prales, Aljaška je v plamenech, hoří najednou porosty i v Grónsku a někdo předtím…
Samson1
apredsasatoci likes this.