Liberálny kostol nasledoval liberálov: „zvádzanie detí neubližuje“

The Melbournský denník The Age (18. september) priznal poskytovanie platformy pre neo-freudovského psychológa Ronalda Conwaya (+2009), popredného trivializátora zneužívania detí v Austrálii. The …
je to konec církve
Zedad
Poustevník
Konec Církve svaté není, protože ji ustanovil Kristus a On sám je její hlavou. Upřeme svůj zrak na Ježíše.
Joske
Ne, to není konec církve, Poustevníku. Jen vatikánské velení se oddělilo od těla Kristova, jak už jsem jednou psal.

Joske

8. okt


Ich synoda: potlesk pre "ženatých kňazov" a "ministerky"

Vatikánské velení se již dávno oddělilo od těla Kristova.
Není čas na to, abychom se spokojili pouze s tím, že komentujeme hereze, které pod Františkovým vedením naplňují Vatikán. Je čas na činy. Pavlův list …More
Ne, to není konec církve, Poustevníku. Jen vatikánské velení se oddělilo od těla Kristova, jak už jsem jednou psal.

Joske

8. okt


Ich synoda: potlesk pre "ženatých kňazov" a "ministerky"

Vatikánské velení se již dávno oddělilo od těla Kristova.
Není čas na to, abychom se spokojili pouze s tím, že komentujeme hereze, které pod Františkovým vedením naplňují Vatikán. Je čas na činy. Pavlův list do Korintu je určený i nám, pro tyto těžké časy.
"Nespřahejte se už s nevěřícími! Jaká účast spravedlnosti s nepravostí? Jaké společenství světla se tmou? Jaká shoda Krista s Beliálem? Nebo jaký podíl věřícímu s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božímu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha! Bůh totiž řekl: 'Budu přebývat a chodit mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'Proto 'vyjděte z jejich společnosti a oddělte se, 'praví Pán, 'a nedotýkejte se ničeho nečistého! Potom vás přijmu za svoje: budu vaším otcem a vy budete mými syny a mými dcerami, praví všemohoucí Pán'."
tak to je konec církve
ekans
blbe
zaba
Hrůza, dávno tedy bylo zaseto i v církvi na dnešní shnilé ovoce.