05:17
Terezie
398.2K

13.říjen - Den kdy tisíce lidí viděly zázrak

V dějinách církve je jen deset událostí, které Vatikán oficiálně uznává jako ověřené zjevení Panny Marie. Nejstarší z roku 1531 v Mexiku, nejnovější z roku 1973 z Japonska a nejznámější je patrně …More
V dějinách církve je jen deset událostí, které Vatikán oficiálně uznává jako ověřené zjevení Panny Marie. Nejstarší z roku 1531 v Mexiku, nejnovější z roku 1973 z Japonska a nejznámější je patrně zjevení čtrnáctileté Bernadettě ve francouzských Lurdách z roku 1858, což z Lurd udělalo možná nejslavnější poutní místo světa. Mezi těmito událostmi ale má naprosto výjimečné místo situace v portugalské Fátimě z 13. října 1917. Tady totiž nadpřirozený úkaz vyvolaný Pannou Marií nevidělo jedno nebo dvě děti (což je typický rys výše uvedených zjevení), tady zázrak potvrdily tisíce dospělých. Toto je tedy příběh tzv. Fátimského zázraku Slunce a záhadných událostí, které následovaly.
Libor Halik
Fatimské vidění je pravé, avšak je bludně učeno, že všechna ta proroctví se už uskutečnila. Ve skutečnosti teprve papež František bude skrze Boží prozřetelnost nakonec okolnostmi donucen zasvětit Rusko Panně Marii, to se obrátí od bezbožnosti a bude mír. Papež František, pronásledování, válka, zasvěcení Ruska, mír Na videu ve 4.minutě tvrdili, že Lucie popsala 3.fatimské tajemství v dopise r.…More
Fatimské vidění je pravé, avšak je bludně učeno, že všechna ta proroctví se už uskutečnila. Ve skutečnosti teprve papež František bude skrze Boží prozřetelnost nakonec okolnostmi donucen zasvětit Rusko Panně Marii, to se obrátí od bezbožnosti a bude mír. Papež František, pronásledování, válka, zasvěcení Ruska, mír Na videu ve 4.minutě tvrdili, že Lucie popsala 3.fatimské tajemství v dopise r.1941. Ve skutečnosti ho zapsala do dopisu 3.1.1944. Proroctví stigmatizovaného Itala www.fatimacrusader.com/cr82/cr82pg11.asp Jaro 2006, otec Kramer: V tomto bodě, bych odkázal ke svědectví římského stigmatika Antonia Ruffiniho. Papež Pius XII. povolil požehnání kaple na místě, kde Ruffini obdržel stigmata na Via Appia a otec Tomaselli, divotvůrce, o něm napsal brožuru - krátký popis života Ruffiniho. Já sám znám Ruffiniho po mnoho let. Na počátku 90.let 20.století byl požádán, rovnou upřímně ve svém domě: "Je Jan Pavel II. tím papežem, který uskuteční zasvěcení Ruska? On odpověděl: Ne, to není Jan Pavel II. To nebude jeho bezprostřední nástupce, ale ten až po něm. On bude tím, který zasvětí Rusko.” (tzn. zasvětí dle přesných požadavků Panny Marie ve Fatimě z r.1917) (doplňuji: tato mariánská zjevení po důkladném teologickém šetření byla uznána Církví jako pravá dne 13. října 1930. www.verite.cz/cs/fatima Přesto papežové jejich poselství nedbali.)
Otec Kramer : To znamená, že nástupce Benedikta (XVI.), během této doby světové války a pronásledování církve, bude tím, kdo konečně udělá zasvěcení, a pak začne obnova a triumf Neposkvrněného Srdce (Panny Marie).
svetlospasy
username

Souhlasím. Bůh např. proroku Jeremiáši řekl i to, že koupí pole svého strýce. Vše další, mnohem významnější, co následně vyřídil svému lidu, bylo přesné a týkalo se obležení Jeruzaléma vojsky Nabuchonodozora (Nabukadnesara).
Současná proroctví se liší jedno od druhého charakterem okolností. Doposud nezpochybnitelné je zjevení ve Fatimě. Je konkrétní od svého prvního až po své třetí (…More
username

Souhlasím. Bůh např. proroku Jeremiáši řekl i to, že koupí pole svého strýce. Vše další, mnohem významnější, co následně vyřídil svému lidu, bylo přesné a týkalo se obležení Jeruzaléma vojsky Nabuchonodozora (Nabukadnesara).
Současná proroctví se liší jedno od druhého charakterem okolností. Doposud nezpochybnitelné je zjevení ve Fatimě. Je konkrétní od svého prvního až po své třetí (neověřené) znění. Takto jedná Bůh. Panna Maria je činitelem Posledních dnů, neboť na ni Ježíš odkazuje v třetím fatimském tajemství, coby záštitu spasení těm, kteří Ji ctí. Pokud ale mluvíme o proroctvích, která nemají konkrétní a přesně daný obsah sdělení, jenž není ani možné ověřit následným naplněním nebo naopak, potom se může jednat o zjevení návštěvné, kterých je na celém světě mnoho a konkrétní prorockou náplň mít nemusí.
pavka
Podobně je předpověď zázraku i v Garabandalu:

Předpověď velkého zázraku

Podle záznamů faráře Dona Valentina prožívala v noci ze 4. na 5. září 1962 kolem 2.45 hod. Conchita sama extázi a uslyšela od Panny Marie o velkém zázraku. Kromě ní sdělila Panna Maria tuto skutečnost také Mari-Loli, a to včetně upřesnění, že k velkému zázraku dojde do jednoho roku po varování (viz Předpověď varování), …More
Podobně je předpověď zázraku i v Garabandalu:

Předpověď velkého zázraku

Podle záznamů faráře Dona Valentina prožívala v noci ze 4. na 5. září 1962 kolem 2.45 hod. Conchita sama extázi a uslyšela od Panny Marie o velkém zázraku. Kromě ní sdělila Panna Maria tuto skutečnost také Mari-Loli, a to včetně upřesnění, že k velkému zázraku dojde do jednoho roku po varování (viz Předpověď varování), jak o tom Mari-Loli hovoří v rozhovoru pro americký časopis NEEDLES na podzim 1975.

V léte 1974 sdělila v rozhovoru pro tentýž časopis Conchita mj., že zázrak můžeme očekávat v období od března do května … že jej má ohlásit světu osm dní předem a že to udělá tím nejlepším způsobem, aby všichni, kteří tam budou moci přijet, o tom věděli. Řekla také, že zná den, měsíc i rok, kdy k velkému zázraku dojde.

Conchita v rozhovoru též citovala slova Panny Marie o těch, kdo uvidí zázrak:

„Nemocní se uzdraví a hříšníci se obrátí.“

Na otázku „Jaký bude zázrak?“ odpověděla Conchita: „I kdybych se pokusila to vysvětlit, nedokázala bych to. Bude lepší, když počkáte, a uvidíte to.“

Conchita také řekla, že „papež uvidí zázrak tam, kde se bude nacházet“.

Podle zprávy o událostech v Garabandalu, kterou sepsal v dubnu 1963 Don Luis Lopez Retenaga, řekla Conchita mj., že se má stát ve čtvrtek, který bude eucharistickým dnem (snad svátkem světce, který má velkou úctu k Eucharistii) v půl deváté večer a potrvá asi čtvrt hodiny. V ten den se má nejprve odehrát nějaká důležitá událost v církvi.

V některých pramenech se také uvádí, že velký zázrak by se měl uskutečnit 8. až 16. den v měsíci (patrně dubnu), že bude nad Borovicemi a že bude viděn ze všech okolních kopců, které budou sloužit jako přírodní „amfiteátr“, do něhož se vejdou statisíce lidí.

Předpověď trvalého znamení

Podle některých pramenů zůstane v Garabandalu u Borovic trvalé znamení na památku velkého zázraku - jako viditelný důkaz lásky Panny Marie ke všem lidem. Conchita říká, že „znamení, které zůstane, bude možno vidět, bude možno je fotografovat, přenášet televizí, ale nebude možno se ho dotknout. Bude zřejmé, že není z tohoto světa, ale od Boha.“
Lemar
Zázrak bude spočívat v nezničitelném a nehmatatelném znamení,které už tady bude s námi do konce věků.Tento zázrak se stane na hoře zjevení-Podbrdo,bude sloužit jako znak pro potvrzení dlouhotrvajících zjeveních v Medžugoriji.Datum vědí jen sami vizionáři,kterým nejenže bylo sdělěno,že se něco takového stane,ale už ho i viděli ve svých vizích.Jak sami líčí,je to něco nevýslovně krásné a všichni …More
Zázrak bude spočívat v nezničitelném a nehmatatelném znamení,které už tady bude s námi do konce věků.Tento zázrak se stane na hoře zjevení-Podbrdo,bude sloužit jako znak pro potvrzení dlouhotrvajících zjeveních v Medžugoriji.Datum vědí jen sami vizionáři,kterým nejenže bylo sdělěno,že se něco takového stane,ale už ho i viděli ve svých vizích.Jak sami líčí,je to něco nevýslovně krásné a všichni se na to těší,doslova řekli,že se už nemůžou dočkat,poněvadž to bude hrát velmi duležitou roli.Také podotkli,že pro mnohé už bude pozdě a že budou i takoví,kteří neuvěří.Samozřejmě souhlasím,že největší zázrak je naše vnitřní obrácení,vždycky musíme začít od sebe,pokud chceme,aby se svět začal měnit..
Gábi
Zázrak ve Fatimě musel být úžasný.Věřím a nepochybuji.P.Lemar píšete, že se těšíte na zázrak, který se má uskutečnit v Medžugorii.Pro mne by byl největší zázrak, kdyby opravdu všichni křesťané milovali Boha a druhé jako sebe sami, tak to by byl ten největší zázrak.Bylo by tu už Boží králoství, které očekáváme.A možná i více lidí, kteří by následovali a poznali Ježíše v nás.Na tomto zázraku se …More
Zázrak ve Fatimě musel být úžasný.Věřím a nepochybuji.P.Lemar píšete, že se těšíte na zázrak, který se má uskutečnit v Medžugorii.Pro mne by byl největší zázrak, kdyby opravdu všichni křesťané milovali Boha a druhé jako sebe sami, tak to by byl ten největší zázrak.Bylo by tu už Boží králoství, které očekáváme.A možná i více lidí, kteří by následovali a poznali Ježíše v nás.Na tomto zázraku se podílíme všichni, kdo se počítáme za křesťany.Požehnanou neděli všem.
Lemar
Těším se na zázrak,který se má už brzy uskutečnit v Medžugoriji!
LadislavZelinka
Věřte, prosím, na zázraky, neboť ještě budeme svědky mnoha zázraků. Možná se slunce opět zastaví a změní směr chodu, nebo budou znamení na nebi. I chodit po vodě je možné, i dožívat se 1000 let, i poručit vodě rozstoupit se, nejsou to obrazná vyjádření-taková je naše skutečná lidská minulost. To, co lidé ve Fatimě viděli, nebylo Slunce, ale světelný disk, podobající se slunci. Hýbali jím andělé …More
Věřte, prosím, na zázraky, neboť ještě budeme svědky mnoha zázraků. Možná se slunce opět zastaví a změní směr chodu, nebo budou znamení na nebi. I chodit po vodě je možné, i dožívat se 1000 let, i poručit vodě rozstoupit se, nejsou to obrazná vyjádření-taková je naše skutečná lidská minulost. To, co lidé ve Fatimě viděli, nebylo Slunce, ale světelný disk, podobající se slunci. Hýbali jím andělé a bylo to ve výšce mraků. Bůh neporušuje své zákony-nepotřebuje je porušovat, aby činil zázraky, činí je v rámci zákonů, jen my to považujeme za zázrak. Dobrá diskuze, přátelé, jsem rád, že se o těchto věcech mluví.
Terezie
Co k tomu dodat,pro mne to zázrak byl pro Tebe přírodní úkaz.
Marki
Nevím,proč by Metuzalém nemohl mít 969 let a další kolem devíti set let .Bible jasně píše,že Bůh později onu dlouhověkost zkrátil na (80-90).
Terezie
Přeji všem dobrou noc
Marki
Ty to říkáš a asi jsi
Chudák Lazar ten se asi v hrobě obrací,kdo ví,zda byl vůbec po smrti!Natož čtyři dny a že zapáchal ,nesmysl,vždyť je to proti přírodním zákonům
Terezie
Mě to plytké nepřipadá,sám Stvořitel všeho,jakožto přírodních zákonů,je nad těmito věcmi a může je ovládat,i když nám to může připadat nemožné u Boha není NIC nemožného.Je známo,že lidé spíše lnou k věcem,které mohou vidět a zažít,jako např.Tomáš,už jen proto to mohl Bůh dopustit.Přece,to co zažiješ na vlastní kůži at je to cokoliv vnímáš zcela jinak,než když Ti to někdo zážitek odvypráví.
Marki
Dobře,tak Písmu nevěř ,ale já tě na to upozornil.
Že se před mojžíšem a celým Izraelským národem rozevřelo moře a stálo okolo nich jako zeď taky nevěř a že někdo může vstát z mrtvých? No to je úplný nesmysl  !!

Tak dobrou noc.
jó,a je to dneska na jedničku
Terezie
Mirku,proč by Bůh,stvořitel nebe a země nemohl zatočit sluncem aniž by to mělo důsledek v porušení rovnováhy vesmíru?
Marki
Mirosi,nezlob se,ale máš mezery!
Copak nevzpomínáš na Jozueho?Zastavil Slunce na celou jednu hodinu na jednom místě na nebi,den trval 25 hodin a svět jde dál,co pořád nechápeš?
Pán Můj a Bůh Můj!!
Terezie
Mirku,dívala jsem se na odkaz,který jsi dodal,polemizuje se zde,že sluneční zázrak mohl být atmosférický jev,a že dojem pohybujícího se slunce může způsobit delší pohled do slunečného kotouče.Uvádí se,že na louce bylo kolem 70000 tisíc lidí,při tom počtu lidí kterí se shodují v tom co viděly,si myslím,že polemika je zbytečná.
robbi
robbi
Apropo, P. Ježiš prišiel, aby nám zjavil Otcovu dobrotu. Je to Otec nesmiernej dobroty akú si nevieš predstaviť.
5 more comments from robbi
robbi
Username, ak tak zmýšľaš, tak potom neviem ako prídeš do neba. Také myšlienky neodporúčam. Celkom rada by som ťa tam stretla, keď sa tu toľko s tebou trápim.
robbi
Lenže nebeský otec odpúšťa, ak ho poprosíme. Preto sa upozorňuje na dramatickú situáciu. Nemôžeš vytrhávať veci z kontextu. V kontexte je to spolu, dramatická situácia a pokánie ako náprava. Keď to oddelíš, potom ti vyjde len katastrofický scenár.
POkiaľ žijeme, na tejto zemi a robíme pokánie je tu predsa božie milosrdenstvo. Na druhej strane sa už nebuduje.Preto bedlite!
robbi
1.Ak nás čakajú skúšky, to nie preto, aby sme sa ocitli v pekle, ale aby sme sa stali víťazmi. Po boji býva odmena. nikde nie je napísanéé, že prehráme. Treba sa nám spojiť s Pánom a tak sa to dá zvládnuť, lebo sami to nezvádneme.
2. Božia spravodlivosť odsúdi hlavne všetky útoky voči Panne Márii a to ešte viac ako voči sebe. P. Ježis nedá na svoju matku dopustiť. V takomto kontexte to treba …More
1.Ak nás čakajú skúšky, to nie preto, aby sme sa ocitli v pekle, ale aby sme sa stali víťazmi. Po boji býva odmena. nikde nie je napísanéé, že prehráme. Treba sa nám spojiť s Pánom a tak sa to dá zvládnuť, lebo sami to nezvádneme.
2. Božia spravodlivosť odsúdi hlavne všetky útoky voči Panne Márii a to ešte viac ako voči sebe. P. Ježis nedá na svoju matku dopustiť. V takomto kontexte to treba chápať.
robbi
Tá tvoja veta, že drvivá väščina sa zrúti priamo do pekla, odkiaľ si to nabrala. Peklo dostane len najväščie odpadky ľudstva a najhorších jedincov. Žiadne také!!! Nenarodili sme sa pre peklo, ale pre Ježiša Krista, lebo pre Neho bolo všetko stroverené. Aj Ty, keby si náhodou nevedela.
robbi
Username, strašne kecáš. To sú samé katastrofické scenáre. trochu sa hanbím, že to je práve zo Slovenska.
Radšej keby si vymyslela niečo pozitívne ako toto. Toto nie je k ničomu.
Tvoje myslenie na míle vzdialené od Božieho myslenia. stačí jediná kajúca úprimná ľútosť a sme zachránení. Boh čaká na každého, na každého a jeho vynaliezavosť súčasne s jeho poznaním tajomstiev sŕdc zvíťazí.
Prepáč, …More
Username, strašne kecáš. To sú samé katastrofické scenáre. trochu sa hanbím, že to je práve zo Slovenska.
Radšej keby si vymyslela niečo pozitívne ako toto. Toto nie je k ničomu.
Tvoje myslenie na míle vzdialené od Božieho myslenia. stačí jediná kajúca úprimná ľútosť a sme zachránení. Boh čaká na každého, na každého a jeho vynaliezavosť súčasne s jeho poznaním tajomstiev sŕdc zvíťazí.
Prepáč, ale čo je moc, to je moc.
LadislavZelinka
asi je pravda, že i dobrá proroctví se nemusí splnit. Království bylo ohlašováno již častokrát dříve a nepřišlo. Stejně však myslím, že není třeba se upínat na destruktivní scénáře. Proč by Bůh neměl být nakloněn spíše tomu šťastnému konci-kdy se lidé spojí v lásce a brarství? je to reálné, nemyslíte, že je? není většina lidí na Zemi věřících? všichni očekávají Boží království v nějaké formě či …More
asi je pravda, že i dobrá proroctví se nemusí splnit. Království bylo ohlašováno již častokrát dříve a nepřišlo. Stejně však myslím, že není třeba se upínat na destruktivní scénáře. Proč by Bůh neměl být nakloněn spíše tomu šťastnému konci-kdy se lidé spojí v lásce a brarství? je to reálné, nemyslíte, že je? není většina lidí na Zemi věřících? všichni očekávají Boží království v nějaké formě či nějaký druh vysvobození, proč tedy ne?
svetlospasy
pánům miros a jozef77

Oba názory jsou pro mě dost zajímavé, s oběma bych se ztotožnil. Jsou vhodné k hlubší dvoustranné úvaze. Jozefe77, na církev budu opatrný, ale upoutal bych k pravoslaví, které má biblické zaslíbení příchodu Spásy. Bůh sice povolal Petra, ale anděl řekl v Markově evangeliu, že nejdříve má být zpráva poslána apoštolům, s dovětkem, i Petrovi. Jde o Vzkříšení Krista a …More
pánům miros a jozef77

Oba názory jsou pro mě dost zajímavé, s oběma bych se ztotožnil. Jsou vhodné k hlubší dvoustranné úvaze. Jozefe77, na církev budu opatrný, ale upoutal bych k pravoslaví, které má biblické zaslíbení příchodu Spásy. Bůh sice povolal Petra, ale anděl řekl v Markově evangeliu, že nejdříve má být zpráva poslána apoštolům, s dovětkem, i Petrovi. Jde o Vzkříšení Krista a následně jeho příchod k lidem, který se stal a viděli ho. To by mohlo s klasickou snahou teologizace všeho možného, jak má ve zvyku každá církev světa, vést k domněnce, na které zakládám svůj názor, že totiž Panna Maria a Ježíš přijdou jako zářící hvězda z východu. Východní církev je předurčena k přinesení velkého světla. Myslí si to všichni pravoslavní mniši Ruska, jak o tom píše i F.M.Dostojevskij v Bratrech Karamazových: "Hvězda přijde z východu."
svetlospasy
pan Ladislav Zelinka

V mnoha ohledech by s Vámi člověk hned souhlasil. To, co je dobré, je blízké srdci, pokud není člověk zlomyslný. Některá proroctví se mýlí i v dobrých předpovědích. Například jistý starec ruské pravoslavné církve prorokoval, že nikdy nedojde ke zničení Řecka, a řekl: "Bůh Řecko miluje." Proroctví je nedávné a už teď se v tomto bodě neshoduje. Řecko má velké potíže, nemusí …More
pan Ladislav Zelinka

V mnoha ohledech by s Vámi člověk hned souhlasil. To, co je dobré, je blízké srdci, pokud není člověk zlomyslný. Některá proroctví se mýlí i v dobrých předpovědích. Například jistý starec ruské pravoslavné církve prorokoval, že nikdy nedojde ke zničení Řecka, a řekl: "Bůh Řecko miluje." Proroctví je nedávné a už teď se v tomto bodě neshoduje. Řecko má velké potíže, nemusí být sice zničeno, ano, Bůh je může uchránit od drastického konce, ale Boží láska na něm není, naopak hněv. Stejný hněv jaký padl na Izrael věčně zmítaný válkou a terorismem, dopadla i na Řecko klatba v podobě nouze, dluhů a blížící se izolace od světa v důsledku chudoby. Boží láska, kdyby to starec řekl, aby to byla pravda, by Řecko vyvedla k prosperitě.
LadislavZelinka
Ano, příteli, tento svět a člověk jsou Boha nejlepšími výtvory; drží svou ochrannou ruku nad nimi, aby je uchránil.
Nikdo z lidí neví, kolik milosti se mu dostalo, aniž by si všimnul, že by se co dělo. Jen díky nebeským zásahům jsme zde živí a zdraví až do těchto dnů. Pozemským vládcům byla známa tato proroctví a oni těžce bojovali, aby je odvrátili.
svetlospasy
pan Ladislav Zelinka

Souhlasím se závěrem Vašeho názoru. Bůh podle zaslíbení daného svým vlastním Slovem v biblické podobě nikdy neodpírá odvrácení hrůz, o nichž je proroctví dáno. Jonáš se skutečně zlobil na milosrdenství Hospodinovo vůči Ninive, které mělo tolik lidí a také zvířat. Což teprve náš svět, který Bůh pracně stvořil a tolik miloval! Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého …More
pan Ladislav Zelinka

Souhlasím se závěrem Vašeho názoru. Bůh podle zaslíbení daného svým vlastním Slovem v biblické podobě nikdy neodpírá odvrácení hrůz, o nichž je proroctví dáno. Jonáš se skutečně zlobil na milosrdenství Hospodinovo vůči Ninive, které mělo tolik lidí a také zvířat. Což teprve náš svět, který Bůh pracně stvořil a tolik miloval! Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul.
LadislavZelinka
Proroctví, které znám já, hovoří také o velkých pohromách, válce a vystoupení Antikrista, který oklame lidi. O jaderné válce na Blízkém východě a velkém utrpení. Nakonec má v roce 2011 přijít Kristus podle tohoto proroctví.
Ovšem všechny ty rány Boží měly proběhnout v devadesátých letech, je to za námi. Nyní již nás čeká jen dobrý konec.
svetlospasy
pan Ladislav Zelinka

Dobře, děkuji. Zbývající části se téměř přesně shodují s proroctvími katolické světice, na níž jsem odkazoval v souladu s překladem originálního anglického znění Libora Halíka. Proroctví je podle mého názoru pravdivé, shoduje se totiž i s proroctvím athoských mnichů řecké pravoslavné církve, situovaných v Rusku nebo přímo na Athosu (athonský řecký ostrov s výlučnou …More
pan Ladislav Zelinka

Dobře, děkuji. Zbývající části se téměř přesně shodují s proroctvími katolické světice, na níž jsem odkazoval v souladu s překladem originálního anglického znění Libora Halíka. Proroctví je podle mého názoru pravdivé, shoduje se totiž i s proroctvím athoských mnichů řecké pravoslavné církve, situovaných v Rusku nebo přímo na Athosu (athonský řecký ostrov s výlučnou samosprávou mnichů - monachů a jeromonachů. Na toto místo nesmějí vstupovat ženy a rovněž zde nesmí být nic, co je ženského pohlaví, tedy ani zvířat. Tvrdí se, že na Athosu se každého dne stane jeden zázrak a došlo zde údajně i k proroctví, které o Athosu měla pronést Panna Maria. Vzhledem k dějinám pravoslavné církve je to pravděpodobné).

svetlospasy
4. část
Pokud se lidé obrátí a začnou činit pokání, modlit se a konat skutky milosrdenství, svět může být zachráněný. A pokud se neobrátí, tak zahyne. Už je čas, aby se dal manifest Matky Boží poznat všem, hlavně rodinám, přátelům, známým. Začněte se modlit a konat pokání neboť jen krok nás dělí od katastrofy. Pokud se bude hodně mluvit o pokoji, katastrofa přijde. Jistý člověk,který zaujímá ve …More
4. část
Pokud se lidé obrátí a začnou činit pokání, modlit se a konat skutky milosrdenství, svět může být zachráněný. A pokud se neobrátí, tak zahyne. Už je čas, aby se dal manifest Matky Boží poznat všem, hlavně rodinám, přátelům, známým. Začněte se modlit a konat pokání neboť jen krok nás dělí od katastrofy. Pokud se bude hodně mluvit o pokoji, katastrofa přijde. Jistý člověk,který zaujímá ve světě vysoký post, bude zabitý a to vyvolá atomovou válku, která zapřičiní strašné zničení ve světě.Temnota zasáhne Zem během 3 dnů -72 hodin. Před katastrofou bude velmi studená noc a bude silný vítr. Lidi zasáhne nepokoj a začne zemětřesení, které bude trvat několik hodin. Vítr přinese plyn a roznese ho po světě. Slunce nebude viditelné. Ty, kteří uctívají nejsvětější matku Pannu Marii a rozšířili její proroctví, nemusí se bát ničeho. Ona jich uchrání od katastrofy.

(pokračování po přepisu)
LadislavZelinka
Oprava: Vlastně mohlo toto proroctví být skutečné, ale jako v případě Ninive, jak vidíme se nenaplnilo, buďme za to vvděčni, ty události se mohly stát.
svetlospasy
3 část: K Matka Boží pravila, pokrač.:

Trest, jaký Bůh zamýšlí poslat na hříšné lidstvo je nepředstavitelný. Bůh přísně potrestá všechny, kteří odvrhli jeho přikázání. Vyzývám všechny , aby se přiblížili ke Kristovi, který je světlem světa.

Otec Augustyn, který býval ve Fatimě, dostal od Papeže Pavla VI. dovolení na návštěvu sestry Lucie v Koimbre a ona mu pověděla: "Otče, Matka Boží je velmi …More
3 část: K Matka Boží pravila, pokrač.:

Trest, jaký Bůh zamýšlí poslat na hříšné lidstvo je nepředstavitelný. Bůh přísně potrestá všechny, kteří odvrhli jeho přikázání. Vyzývám všechny , aby se přiblížili ke Kristovi, který je světlem světa.

Otec Augustyn, který býval ve Fatimě, dostal od Papeže Pavla VI. dovolení na návštěvu sestry Lucie v Koimbre a ona mu pověděla: "Otče, Matka Boží je velmi smutná, neboť málokdo projevil zájem o její předpovědi z r. 1917. Věř mi, Otče Boží trest přijde! Zanedlouho se většina duší zatratí a většina států zmizí z povrchu země."

(další pokračování po přepisu)
svetlospasy
2 část: ...dopustí na lidstvo ledovec ostré zimy, horká léta, povodně, oheň, zemětřesení, nepříhodný čas, katastrofy, které budou pozvolna ničit Zem. Tyto všechny události se mají splnit před rokem 2012.

MATKA BOŽÍ TÉŽ PRAVILA: Konejte skutky milosrdenství vůči všem, kteří to potřebují. Všichni, kteří nebudou konat tyto skutky, nepřežijí katastrofu.

(p.L.Zelinka, Terezie: Zbytek dodám po přepis…More
2 část: ...dopustí na lidstvo ledovec ostré zimy, horká léta, povodně, oheň, zemětřesení, nepříhodný čas, katastrofy, které budou pozvolna ničit Zem. Tyto všechny události se mají splnit před rokem 2012.

MATKA BOŽÍ TÉŽ PRAVILA: Konejte skutky milosrdenství vůči všem, kteří to potřebují. Všichni, kteří nebudou konat tyto skutky, nepřežijí katastrofu.

(p.L.Zelinka, Terezie: Zbytek dodám po přepisu)
One more comment from svetlospasy
svetlospasy
pan Ladislav Zelinka, Terezie

Ano, je. Dokument přepisuji, ale je to pracné. Zatím tedy 1. část:

Nejsvětější Panna Maria se ukázala 3 dětem v r. 1917 ve Fatimě v Portugalsku. (úvodní sekce je provázena informativní klauzulí o poselství samém, tak jsem ji vynechal, ale v dalších částech ji průběžně opisuji a nevynechávám nic z toho, co mám před očima).

MATKA BOŽÍ PRAVILA LUCII: Zjevuji světu …More
pan Ladislav Zelinka, Terezie

Ano, je. Dokument přepisuji, ale je to pracné. Zatím tedy 1. část:

Nejsvětější Panna Maria se ukázala 3 dětem v r. 1917 ve Fatimě v Portugalsku. (úvodní sekce je provázena informativní klauzulí o poselství samém, tak jsem ji vynechal, ale v dalších částech ji průběžně opisuji a nevynechávám nic z toho, co mám před očima).

MATKA BOŽÍ PRAVILA LUCII: Zjevuji světu to, co se má stát mezi roky 1959 a rokem 2012. Lidstvo zanedbává Boží příkazy. Satan zavládl ve světě, sející nenávist a neshodu mezi lidmi. Státy vyrábějící smrtonosné zbraně, které jsou schopné zničit Zemi, během pár minut. Větší polovina lidstva bude tragickým způsobem zničena atomovou válkou. Vznikne velký náboženský konflikt, islám zaútočí na křesťany. Vzniknou velká pohoršení v církvích i v řeholích.Bůh ...
LadislavZelinka
To je zajímavý dokument, svetlospasy. Zajímal by mě zdroj. Jestli je to proroctví pravé, mělo by hovořit i o příchodu Krista. Je tam taková zmínka?
svetlospasy
pan Ladislav Zelinka

Mám k dispozici dokument, označený jako 3.fatimské proroctví. Z jeho obsahu mohu vyjmout, že podle zvěsti Panny Marie má v roce 2012 dojít k jaderné explozi (?) a 3 dnům těžkých zemětřesení. To je v souladu s proroctvím pravoslavného mnicha, které zde nedávno bylo zveřejněno, které hovoří o dnech těžké temnoty a také je v souladu s proroctvím světice blahoslavené …More
pan Ladislav Zelinka

Mám k dispozici dokument, označený jako 3.fatimské proroctví. Z jeho obsahu mohu vyjmout, že podle zvěsti Panny Marie má v roce 2012 dojít k jaderné explozi (?) a 3 dnům těžkých zemětřesení. To je v souladu s proroctvím pravoslavného mnicha, které zde nedávno bylo zveřejněno, které hovoří o dnech těžké temnoty a také je v souladu s proroctvím světice blahoslavené katolickou církví, která hovoří o třech dnech temnoty.(Tento dokument uveřejnil Libor Halík v angličtině a potom jsem jej přeládal a vložil přeložený v komentáři). Všechna proroctví se s fatimským proroctvím shodují. Dokument mohu přepsat, jinak jej nejsem schopen vložit.
LadislavZelinka
Další pozdrav od andělů z nebes. Jednoznačně skutečné. Nebyla to halucinace. 3. fatimské proroctví nadále leží nezveřejněné v trezoru ve Vatikánské knihovně, skutečně hovoří o velké válce, proto nebylo zveřejněno.
Gábi
Terezko díky.Stručný dokument zahrnující vše podstatné.