John Fulton Sheen- OBŽERSTVO

“Žíznim” (Jn 19, 26) Piate slovo, ktoré Ježiš vyslovil na kríži, bolo povedané na zadosťučinenie za nezriadené pôžitkárstvo v jedle a pití. Nezriadenosť sa prejavuje buď pri spotrebe prehnaného …
Varovanie