Giám giới thiệu thánh lễ đối mặt với Chúa trong Nhà thờ của ông

Giám mục Gallup, James Wall, 54 tuổi, Hoa Kỳ, khuyến khích các linh mục của mình cử hành Thánh lễ đối diện với Chúa (ad orientem) cùng với các tín hữu. Trong một lá thư đến "những người bạn thân …
Léon Trương likes this.