vi.news
52

Nhà thờ Venice bị biến dạng bởi Tháp Cầu vồng

Một vật thể màu cầu vồng giống như tháp lớn đã được đặt trong Vương cung thánh đường Benedictine nổi tiếng của San Giorgio Maggiore ở Venice, Ý, ngay dưới mái vòm trung tâm của Vương cung thánh …