Nie ma pokoju dla bezbożnych (Iz 48, 22)

Idea braterstwa ludzkości z powodu wspólnej natury i wspólnego pochodzenia wypływa z Ewangelii, a w XX wieku została przypomniana m.in. przez Piusa XI: Dusz ludzkich może nigdy jeszcze nie przenikało…