Aby pozostać wiernym Jezusowi Chrystusowi, trzeba Go kochać bezwarunkowo. Prawdziwe miłowanie Go jest wielkim błogosławieństwem, jak również Darem od Boga. Tych, których miłość do Mojego Syna osłabła, proszę, aby przyjęli tę Modlitwę.

Modlitwa Krucjaty 160
Pomóż mi bardziej Cię kochać

O mój Jezu, Zbawicielu świata, pomóż mi bardziej Cię kochać.

Pomóż mi wzrastać w mojej miłości do Ciebie.…
More
Aby pozostać wiernym Jezusowi Chrystusowi, trzeba Go kochać bezwarunkowo. Prawdziwe miłowanie Go jest wielkim błogosławieństwem, jak również Darem od Boga. Tych, których miłość do Mojego Syna osłabła, proszę, aby przyjęli tę Modlitwę.

Modlitwa Krucjaty 160
Pomóż mi bardziej Cię kochać

O mój Jezu, Zbawicielu świata, pomóż mi bardziej Cię kochać.

Pomóż mi wzrastać w mojej miłości do Ciebie.

Napełnij moje serce Swoją Miłością i współczuciem, abym mógł uzyskać Łaski, by tak Cię kochać, jak Ty mnie kochasz.

Napełnij moją niewdzięczną duszę głęboką i nieprzemijającą miłością do Ciebie i wszystkiego, co Ty Sobą przedstawiasz.

Przez Moc Twoich Łask pomóż mi kochać mojego bliźniego, tak jak Ty kochasz każde dziecko Boże, i okazywać współczucie tym, którzy potrzebują Twojej Miłości i którym brak wiary.

Zjednocz mnie w jedności z Tobą, abym mógł prowadzić takie życie chrześcijańskie, jakiego uczyłeś nas przez Swój przykład podczas Twojego życia na ziemi. Amen.
ŚW.FILOMENA likes this.