Language
01:15:11
1 2 1.3K
dominikguzman

Koncert klaviristu Ludovica Einaudi u neho doma

Ludovico Einaudi sa narodil 23. novembra 1955 v Turíne. Matka ho viedla v láske k pianu už ako dieťa. Klavírna hudba sa v ňom zakorenila natoľko, že sa rozhodol pre štúdium na Conservatorio Verdi v … More
Krásne na oddych a meditáciu