vi.news
34

Chức vụ Giáo hoàng phải được làm sạch khỏi "sự sùng bái tích lũy"

Sau Giáo hoàng Francis, chức vụ giáo hoàng cần được tẩy sạch khỏi "sự sùng bái tích lũy" của các giáo triều gần đây, Cha John Hunwicke viết trên LiturgicalNotes.blogspot.com (16 tháng 3). Hunwicke …