vi.news
166

Các giấm mục cấp cao đang thúc đẩy đồng tính luyến ái "một cách không tưởng" - Hồng y Müller

Hồng y Gerhard Müller không có thông tin về “mạng lưới đồng giới” tại Vatican - ngoại trừ những gì mà Giáo hoàng Francis đã nói. Nói chuyện với CatholicNewsAgency.com (ngày 30 tháng 11), ông thừa …
Léon Trương likes this.