vi.news
73

Án tử hình: Francis dị giáo đã tuyên bố rằng một giáo lý đạo đức có thể biến thành thứ trái ngược

Hình phạt tử hình là "vô đạo đức và không thể chấp nhận được", Giáo hoàng Francis đã nói với Hiệp hội thượng cấp quốc tế vào ngày 10 tháng Năm. Tuyên bố này là sai bởi vì hình phạt tử hình [về nguy…