Müller bíboros egy négyoldalas hitvallással kezeli a válságot

Gerhard Ludwig Müller bíboros február 8-án egy négyoldalas, dokumentumot A hit kézirata címmel, amiben megismétli a katolikus doktrína fő tanait, a kárhozatot is beleértve. Müller nem szállt szembe…