Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Franjo vidljivo "zabrinut" jer su mediji ljuti na "njega"

Franjo se žalio na medije tvrdeći da "nije dovoljno hrabar" da iskoristi Queridu Amazoniju za ukidanje celibata [kao da bi se slaganje s medijima smatralo "hrabrim"] ili čak da "nije slušao Duha …