vi.news
43

Vienna: Viganò Lên án Buổi hòa nhạc Nhà thờ Homoerotic Homoerotic, Gloria.tv Bao gồm chi phí cho nó

Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò đã lột mặt nạ của một buổi hòa nhạc đồng tính tại Nhà thờ lớn Vienna. Sự kiện được khởi xướng, mở màn và kết thúc bởi Hồng Y Christoph Schönborn, người có tiền sử …