Dusza a losy świata

+ M Obiektywnie największy, dobroczynny wpływ na losy świata ma dusza najpełniej zjednoczona z Bogiem. Im pełniej dusza jest zjednoczona z Bogiem, tym większy, dobroczynny ma wpływ na losy świata.
RYCERKACHK and 4 more users like this.
RYCERKACHK likes this.
jadwiska likes this.
Croisade likes this.
Anty_modernista likes this.
Rafał_Ovile likes this.