Bratislavský veľký piatok 4/4

pieseň - Sľúbili sme si lásku - z roku 1989