Smútok z volebných výsledkov po prvom kole prezidentských volieb. Ultraliberálny kňaz a exarcibisku…

V sobotu 16. marca 2019 sa uskutočnilo na Slovensku prvé kolo prezidentských volieb. Z toho, že kandidáti postupujúci do druhého kola získali takmer 60 percent hlasov a viacerí nepostupujúci …More
V sobotu 16. marca 2019 sa uskutočnilo na Slovensku prvé kolo prezidentských volieb. Z toho, že kandidáti postupujúci do druhého kola získali takmer 60 percent hlasov a viacerí nepostupujúci kandidáti dali svojim voličom odporúčanie pre druhé kolo s vyjadrením jasnej podpory niektorému postupujúcemu kandidátovi, možno usúdiť, že väčšina voličov je z výsledkami spokojná.
I keď voľby dopadli podľa všeobecných očakávaní i mojich predpokladov, z ich výsledku som sklamaný a smutný. Celý svoj život som žil a obetoval sa pre Cirkev, angažoval som sa za myšlienky kresťanskej demokracie v politike. Som presvedčený o tom, že jedine život podľa kresťanských zásad môže priniesť človeku šťastie, radosť a spokojnosť – už tu na zemi, že už tu na zemi sa mu dostáva a môže zakúsiť niečo z nebeskej radosti. Kresťanstvo, vďaka ktorému mnohí veľa urobili pre Európu a Slovensko i pre pád totalitného režimu pred tridsiatimi rokmi, si nezaslúži, aby sme ním pohŕdali a po ňom šliapali ako po nepotrebnej a … More
ľubica
na výber vo volbách fakt pre katolíka nie je žiadna možnosť. No napriek tomu treba ísť a zaujať stanovisko! Ako? Tak že zneplatníme volebný lístok ! Buď zakrúžkujeme oboch alebo dopíšeme tretieho. Volili sme ? Volili ! Volili sme žiadne zlo z dvoch predkladaných, ani červené ani dúhové.....
ľubica likes this.