vi.news
48

Dòng Tên ở Georgetown phớt lờ Giáo huấn của Giáo hội - Và trở thành kẻ buôn nô lệ

Năm 1838, Đại học Dòng tên Georgetown, ở Washington D.C. đã bán 272 nô lệ da đen của họ cho các đồn điền ở Louisiana. Cha Cornelius Buckley S.J. viết trên CrisisMagazine.com (ngày 9 tháng 9) rằng …