vi.news
49

200 Giám mục muốn Marxist làm „Người bảo trợ" của Thượng hội đồng Amazon

Hai trăm giám mục người Brazil đã viết thư cho Giáo hoàng Francis đề nghị ông công nhận Cha truyền giáo người Ý Ezechiele Ramin (1953-1985) là một vị tử đạo và xướng tên cho ông làm "thánh bảo trợ" …