vi.news
41

Chủ tịch Viện John Paul II cố gắng định vị cơn bão - Bởi cha Reto Nay

L'Osservatore Romano, tờ báo chống Công giáo hàng đầu của Vatican, đã xuất bản bài viết thứ hai để ủng hộ những kẻ chiếm quyền tại Viện John Paul II tại Rome. Nhật báo đã nói chuyện với thủ lĩnh …