Strašlivá působnost hromadných sdělovacích prostředků, které místo šíření pravdivých zpráv rozšiřují lži, a tak sami rozpoutávají válku. Tomu napomáhá šíření falešných proroctví o nutně se dostavující válce.

To sa dobre hodí pre Libor Halik