Malověrný, proč jsi pochyboval?

Často jsme postaveni do situací, kdy Bůh chce naši víru. A my máme strach. Víme, jak tomu bylo například s Petrem. Ježíš mu řekl, aby šel za Ním po vodě. Petr udělal pár kroků, ale pak když viděl, …