Language
2 4 3.1K
frondziak

Oto 7 grzechów seksualnych sodomii. Biblia mówi jasno...

Jeśli komukolwiek zadalibyśmy pytanie, w który miejscu na ziemi było największe siedlisko grzechu i rozwiązłości seksualnej, zapewne większość odpowiedziałaby że to była biblijna Sodoma. Znikoma …
waz2054
Jest to ciekawy tekst. Ale biblijni patriarchowie mieli wiele żon, nałożnic i niewolnic. Jak to zatem rozumieć? Czyżby byli potępieni? Z seksem jest jak z wahadłem. Oscyluje między maksymalnym purytanizmem a maksymalną rozpustą. Zależnie od epoki.
borgan
"Obecny świat z patoinżynierią społeczną upodlił prawdziwą miłość sprowadzając ją na niziny o ile nie na dno".