Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Kardinál Schönborn: „Poznámka pod čiarou 132 rieši veľký problém“

Viedenský kardinál Schönborn povedal pre Avvenire.it (12. februára), že poznámka pod čiarou č. 132 z Queridy Amazonia „rieši veľký problém“. Uvádza sa v nej, že v niektorých Amazonských krajinách …