hr.news
450

Burke: Smatra li Franjo kardinale Dubije budalama?

Dubija na koju Papa Franjo odbija odgovoriti "vrlo su temeljna pitanja", objasnio je kardinal Raymond Burke nakon svojeg govora 27. travnja u Bratislavi. Burke je komentirao: "Ako smo mi kardinali …