Language
35
vi.news

Giám mục bắn một người đàn ông trong khi đi săn

Giám mục Vjekoslav Huzjak của Bjelovar-Križevci, 58 tuổi, Croatia, đã đi săn cùng với những người khác vào ngày 11 tháng 1 khi ông ta bắn một thành viên trong nhóm săn bắn của mình. Huzjak được biết …