lv.news
20

Vecākais priesteris “dejo flosu” pirmās kopienas mises laikā (video)

Tēvs Kons Kronins ar pilnu mises tērpu mugurā 19. maija Svētā komūnija laikā mises beigās samulsināja savu draudzi, izpildot flosa deju. Kronins ir kurators Sv. Marijas baznīcā Pasāžvestā, Īrija. "…