02:18
Bob
1126

Robert Majka - wystąpienie z 18 lipca 2019 r.

Źródło: www.youtube.com/watch Posiedzenie Sejmu RP nr 84 - Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wraz z przedstawioną przez …More
Źródło: www.youtube.com/watch
Posiedzenie Sejmu RP nr 84
- Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2018 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium
- Sprawozdanie Komisji o przedstawionej przez Prezesa Rady Ministrów "Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2018 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego" - Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2018 roku wraz ze stanowiskiem Komisji
osdamen
Cisną się na usta bardzo nie cenzuralne słowa, odpowiednie do tej swołoczy, pełzających gadów przed USrAelem i innymi "wielkimi tego świata".
Do tych zdrajców, sprzedawczyków, zasiadających dla własnych korzyści i geszeftów w Knesejmie jedyne co może przemówić to:
Pluton egzekucyjny dla większości,

dla innych 25 lat więzienia całkowita utrata majątku oraz obywatelstwa polskiego.

Dla nielicznych…More
Cisną się na usta bardzo nie cenzuralne słowa, odpowiednie do tej swołoczy, pełzających gadów przed USrAelem i innymi "wielkimi tego świata".
Do tych zdrajców, sprzedawczyków, zasiadających dla własnych korzyści i geszeftów w Knesejmie jedyne co może przemówić to:
Pluton egzekucyjny dla większości,

dla innych 25 lat więzienia całkowita utrata majątku oraz obywatelstwa polskiego.

Dla nielicznych ospałych i pożytecznych idiotów dożywotni zakaz zajmowania stanowisk w państwowych urzędach.
modernistae prohibere likes this.