lv.news
35

Kardināls Kaspers: Baznīcai jākļūst “protestantākai”

Ne-katoļticīgais kardināls Valters Kaspers (86 gadi) pēc savas homīlijas Reihenau salā, Vācijā, saņēma aplausus. Oligarhu laikraksts Suedkurier.de (16. augusts), kuru parasti neinteresē reliģija, …