considera
„Nie będziecie bezcześcili kraju, w którym mieszkacie. Krew bezcześci ziemię i nie ma innego zadośćuczynienia za krew przelaną, jak tylko krew tego, który ją przelał. Nie plamcie przeto ziemi, w której mieszkacie, pośrodku której jest również moje mieszkanie”. – Lb 35,33-34

Dzisiaj takie ofiary są również składane na naszych oczach i to na ogromną skalę, choć mają nieco inną formę… Bo czyż …More
„Nie będziecie bezcześcili kraju, w którym mieszkacie. Krew bezcześci ziemię i nie ma innego zadośćuczynienia za krew przelaną, jak tylko krew tego, który ją przelał. Nie plamcie przeto ziemi, w której mieszkacie, pośrodku której jest również moje mieszkanie”. – Lb 35,33-34

Dzisiaj takie ofiary są również składane na naszych oczach i to na ogromną skalę, choć mają nieco inną formę… Bo czyż aborcji nie można porównać do przelewania niewinnej krwi dzieciątek dla Molocha?...
considera likes this.
woj_tek shares this.
wlowoj and one more user like this.
wlowoj likes this.