vi.news
36

Phát ngôn viên của Francis biện giải cho việc hôn giày

Phát ngôn viên của Francis, Andrea Tornielli, tổng biên tập của VaticanNews.va (12 tháng 4), đã chuẩn hóa việc hôn giày của vị chủ nhân của ông là "cảm động". Tornielli minh oan cho cử chỉ xấu hổ …