vi.news
50

Pachamama chỉ là vỏ bọc cho một liên minh tà ác

Thượng hội đồng Amazon không phải là về tà giáo và Pachamama mà là về "sự thờ hình tượng của một nghị trình chính trị", Michael Matt nói trên RemnantNewspaper.com (ngày 7 tháng 11, video dưới đây). …