Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
vi.news
45

Vatican đang nhắm vào Cộng đồng tu sĩ của Valleripa

Hội đoàn tôn giáo của Hồng Y Aviz đã xác nhận việc loại bỏ Cha Orfeo Suzzi khỏi chức thượng cấp của cộng đồng tu viện giáo phận Piccola Famiglia della Risurrezione của Valleripa, Ý, mà ông thành lập. …