vi.news
61

Giani đã bị sa thải vì đã thực hiện lệnh của Francis

Domenico Giani, cựu chỉ huy của hiến binh Vatican, là một nạn nhân của những mưu đồ trong cung điện, theo như Marco Tosatti viết (ngày 16 tháng 10). Cuộc đột kích ngày 1 tháng 10 mà đội hiến binh …