mk2017
541.2K

Pozdrowienie anielskie, które cały świat naprawiło.

W książce De dignitate Rosarii (O godności różańca) czytamy, że Matka Boża odezwała się do bł.Alana tymi słowami: "Wiedz synu mój, a oznajmij to wszystkim, że prawdopodobnym i bliskim znakiem czyjego…More
W książce De dignitate Rosarii (O godności różańca) czytamy, że Matka Boża odezwała się do bł.Alana tymi słowami:
"Wiedz synu mój, a oznajmij to wszystkim, że prawdopodobnym i bliskim znakiem czyjegoś potępienia wiecznego jest niechęć, oziębłość i niedbalstwo w odmawianiu " Pozdrowienia Anielskiego, które cały świat naprawiło"
Są to słowa bardzo krzepiące, ale mimo to nie mniej groźne i nie bylibyśmy skłonni uwierzyć, gdyby ich prawdziwość nie poręczał autorytet świętego męża, a także św.Dominika i wielu innych świątobliwych osób oraz doświadczenie wieków. Zresztą doświadczenie samo pokazuje, że ci którzy noszą na sobie znamię odrzucenia, jak heretycy, bezbożni, ludzi pyszni i światowi, nienawidzą Pozdrowienia Anielskiego i różańca lub mają je w pogardzie. Heretycy odmawiają wprawdzie Ojcze nasz, ale nie odmawiają ani Zdrowaś Maryjo ani różańca.Wzgardzają się przed tymi modlitwami. woleliby raczej nosić przy sobie węża niż różaniec.Tak samo postępują ludzie pyszni, nawet katolicy, …More
considera likes this.
predex
żeby tylko Pan Bóg z niego nie zrezygnowal, bo będzie gorzej
radyjko11 likes this.
Matricaria
Ponieważ niektórzy mają nam za złe, że adorujemy i czcią otaczamy obrazy Zbawiciela i naszej Pani oraz innych świętych i sług Chrystusa, niech uprzytomnią sobie, że na początku Bóg uczynił człowieka na swój własny obraz. Dlaczego wzajemnie okazujemy sobie cześć, jeśli nie ze względu na ten obraz Boży, który w sobie nosimy? Bo jak mówi bogomyślny i biegły w sprawach Bożych Bazyli, cześć okazywana …More
Ponieważ niektórzy mają nam za złe, że adorujemy i czcią otaczamy obrazy Zbawiciela i naszej Pani oraz innych świętych i sług Chrystusa, niech uprzytomnią sobie, że na początku Bóg uczynił człowieka na swój własny obraz. Dlaczego wzajemnie okazujemy sobie cześć, jeśli nie ze względu na ten obraz Boży, który w sobie nosimy? Bo jak mówi bogomyślny i biegły w sprawach Bożych Bazyli, cześć okazywana obrazowi przechodzi na jego prototyp, a prototypem jest to, czego podobiznę przedstawia obraz.

To samo dotyczy Matki Bożej. Cześć bowiem, jaką Jej oddajemy przechodzi na Tego, który z Niej przyjął człowieczeństwo. Podobnie też bohaterskie czyny świętych zagrzewają nas do męstwa, zapału w naśladowaniu ich cnoty i do oddawania chwały Bogu. Jak już bowiem powiedzieliśmy „okazywanie czci najlepszym współsługom jest przejawem miłości do wspólnego Pana”; a znowu cześć oddawana ich obrazom dotyczy osób w nich przedstawionych.

Jest to jednak tradycja nie pisana, podobnie jak modlitwa z twarzą zwróconą ku wschodowi, adoracja krzyża i bardzo wiele innych tego rodzaju.

Św.Jan Damasceński

opoka.org.pl/…/jan_dam.html
mk2017 and one more user like this.
mk2017 likes this.
Sw.Joanna likes this.
Doktor wiee likes this.
Matricaria
Czy słowa Maryi wypowiedziane 102 lata temu w Fatimie: „na koniec zatriumfuje Moje Niepokalane Serce” są zapowiedzią Jej ponownego przyjścia na świat?

Moim zdaniem Maryja tymi słowami wzywa nas, abyśmy nie żyli w strachu i w lęku, tylko w radości, ponieważ Ona zawsze będzie z nami niezależnie od tego, co nas spotka.

W książce „Dekalog” kilkukrotnie zwraca ksiądz uwagę na fakt, że całe zło na …More
Czy słowa Maryi wypowiedziane 102 lata temu w Fatimie: „na koniec zatriumfuje Moje Niepokalane Serce” są zapowiedzią Jej ponownego przyjścia na świat?

Moim zdaniem Maryja tymi słowami wzywa nas, abyśmy nie żyli w strachu i w lęku, tylko w radości, ponieważ Ona zawsze będzie z nami niezależnie od tego, co nas spotka.

W książce „Dekalog” kilkukrotnie zwraca ksiądz uwagę na fakt, że całe zło na świecie wynika ze złamania Pierwszego Przykazania: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”. Na to samo zwraca uwagę Maryja, która powiedziała wprost: zróbcie wszystko, co powie mój Syn...

Głęboko wierzę, że Maryja nigdy nie zniknie z naszego życie, że nie zostanie zmarginalizowana, a to co się stało w kościołach zachodnich nigdy nie przeniknie do Polski. Tam bowiem, jeśli ktokolwiek pamięta o Matce Bożej, to tylko w momencie, gdy potrzebuje cudu, uzdrowienia bądź rozwiązania problemów materialnych. Przecież nie o to w tym wszystkim chodzi!
Maryja jest naszą Matką i dlatego kochajmy ją i szanujmy jak szanujemy rodziców.

Read more: www.pch24.pl/niepokalane-ser…
Sw.Joanna likes this.
Matricaria
"Kryzys wiary" bardzo łatwo można by naprawić z pomocą Najświętszej Maryi Dziewicy którą to Zbawiciel sam jako Matkę dał ludowi swemu.Prawdę tę rozwijał wspaniale Kościół przez tysiąc pięćset lat tradycji,potem herezja luterska zadała wiele ciosów w kult Świętej wspomożycielki wiernych jednak pozdrowienie anielskie pozostaje świadectwem samego Boga o Pełnej Łaski niewieście wybranej na Matkę …More
"Kryzys wiary" bardzo łatwo można by naprawić z pomocą Najświętszej Maryi Dziewicy którą to Zbawiciel sam jako Matkę dał ludowi swemu.Prawdę tę rozwijał wspaniale Kościół przez tysiąc pięćset lat tradycji,potem herezja luterska zadała wiele ciosów w kult Świętej wspomożycielki wiernych jednak pozdrowienie anielskie pozostaje świadectwem samego Boga o Pełnej Łaski niewieście wybranej na Matkę Boga.Heretyków ci jednak ciągle u nas dostatek a najwięcej chyba pośród tych co w seminariach uczą ale może się mylę.

- Ojciec Cantalamessa zaznaczył, że nikt nie może nas lepiej przygotować do świętowania Bożego Narodzenia niż Maryja. To jej zgoda na propozycję Boga, wyrażoną słowami Archanioła Gabriela, była najbardziej decydującym aktem wiary w historii. Kapucyn zachęcił do ofiarowania się Bogu z ufnością na wzór Matki Bożej.
Co zatem powinniśmy zrobić? Odpowiedź jest prosta: po modlitwie, aby nasza decyzja nie pozostała powierzchowna, powiedzmy Bogu to samo, co Maryja, używając tych samych słów: Oto jestem sługą Pana, niech mi się stanie według Twego słowa! Oddaję ci samego siebie! Mówię «amen», dla całego Twojego planu, «tak» mój Boże.“
Kaznodzieja podkreślił, że sukces apostolski każdego głosiciela Ewangelii zależy właśnie od jego wiary.
liturgia.wiara.pl/doc/6025956.Rozpalac-wiare
W obronie Tradycji Kościoła likes this.
mk2017
Doświadczenie samo pokazuje, że ci którzy noszą na sobie znamię odrzucenia, jak heretycy, bezbożni, ludzi pyszni i światowi, nienawidzą Pozdrowienia Anielskiego i różańca lub mają je w pogardzie. Heretycy odmawiają wprawdzie Ojcze nasz, ale nie odmawiają ani Zdrowaś Maryjo ani różańca.Wzgardzają się przed tymi modlitwami. woleliby raczej nosić przy sobie węża niż różaniec.Tak samo postępują …More
Doświadczenie samo pokazuje, że ci którzy noszą na sobie znamię odrzucenia, jak heretycy, bezbożni, ludzi pyszni i światowi, nienawidzą Pozdrowienia Anielskiego i różańca lub mają je w pogardzie. Heretycy odmawiają wprawdzie Ojcze nasz, ale nie odmawiają ani Zdrowaś Maryjo ani różańca.Wzgardzają się przed tymi modlitwami. woleliby raczej nosić przy sobie węża niż różaniec.Tak samo postępują ludzie pyszni, nawet katolicy, tak iż zdaje się jakoby mieli te same skłonności,co ich ojciec Lucyfer. Gardzą oni Pozdrowieniem Anielskim, a różaniec uważają za kobiece nabożeństwo, dobre dla ciemnych mas,dla nieuków i analfabetów.
Z drugiej strony doświadczenie uczy, że ci , którzy noszą na sobie widoczne znaki wybrania, kochają Pozdrowienie Anielskie, znajdują w nim upodobanie i chętnie je odmawiają,a im ściślej zjednoczeni są z Bogiem, tym bardziej kochają tą modlitwę.