vi.news
51

Hồng y Kasper thúc đẩy việc bãi bỏ đời sống độc thân của linh mục

Vị hồng y theo chủ nghĩa siêu tự do và nhiều tầm ảnh hưởng Walter Kasper đã thúc đẩy tư duy "triệt để và kịp thời" về việc bãi bỏ đời sống độc thân của linh mục. Trò chuyện với kathpress (19 tháng …