Moda nświętość - ks. Michał Olszewski SCJ

Kazanie wygłoszone z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych w parafii Jaworzna w diec. tarnowskiej, 2011-11-01