Boží slovo na den 8.5. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl zástupům: „Já jsem chléb života! Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, …
Pojetí Trojice je složité a doslova mystické. Kdo se s tím vypořádá stylem a´la mates ten asi bude mít problém :) Kdyby to bylo tak prosté, pak by nebylo toto: www.rodon.cz/…/alexandr-andrej… ani toto: opusdei.org/…/tema-8-jezis-kr…
---------------------------------------- Mimochodem, miluji vodu pro její čerstvost, miluji páru pro její lehkost, miluji led pro jeho pevnost, miluji Boha v …More
Pojetí Trojice je složité a doslova mystické. Kdo se s tím vypořádá stylem a´la mates ten asi bude mít problém :) Kdyby to bylo tak prosté, pak by nebylo toto: www.rodon.cz/…/alexandr-andrej… ani toto: opusdei.org/…/tema-8-jezis-kr…
---------------------------------------- Mimochodem, miluji vodu pro její čerstvost, miluji páru pro její lehkost, miluji led pro jeho pevnost, miluji Boha v Trojici pro jeho Lásku........
-------------------------------------------------------------------------------------
Mates5485
pred 9 hodinami

Kto nepochopí aj podľa slov,že sú tri osoby svätej trojice. Otec,syn,Duch svätý nebude nikdy chápať v živote. Lebo sektári veria,že Ježiš Kristus je všetko v jednom.
Tina 13 likes this.
Kto nepochopí aj podľa slov,že sú tri osoby svätej trojice. Otec,syn,Duch svätý nebude nikdy chápať v živote. Lebo sektári veria,že Ježiš Kristus je všetko v jednom.
Barbarin and one more user like this.
Barbarin likes this.
Ružena likes this.
Mates5485 likes this.
Zedad
....a hlásali slovo evangelia.
Zedad likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/03_03.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
V Jeruzalémě se strhlo veliké pronásledování církevní obce. Všichni kromě apoštolů se rozprchli po judském a samařském kraji. Zbožní muži pochovali Štěpána a velmi nad ním naříkali. Šavel pak pustošil křesťanskou obec: vnikal do domů, odvlékal muže i ženy a zavíral je do žaláře. Ti tedy, …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/05velikonoce/03_03.htm

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
V Jeruzalémě se strhlo veliké pronásledování církevní obce. Všichni kromě apoštolů se rozprchli po judském a samařském kraji. Zbožní muži pochovali Štěpána a velmi nad ním naříkali. Šavel pak pustošil křesťanskou obec: vnikal do domů, odvlékal muže i ženy a zavíral je do žaláře. Ti tedy, co se tak rozprchli, procházeli (zemí) a hlásali slovo evangelia. Tak přišel Filip do hlavního samařského města a hlásal tam Krista. Všichni lidé dávali pozor na to, co Filip mluví, protože slyšeli a viděli, že dělá zázraky. Z mnoha (posedlých) totiž vycházeli nečistí duchové s velkým křikem. Také bylo uzdraveno mnoho ochrnutých a chromých. Celé město se z toho převelice radovalo.
Sk 8,1b-8

Žalm:
Jásejte Bohu, všechny země!
Nebo: Aleluja.

Jásejte Bohu, všechny země,
opěvujte slávu jeho jména,
vzdávejte mu velkolepou chválu!
Řekněte Bohu: „Jak úžasná jsou tvá díla!“

„Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá,
nechť opěvuje tvé jméno.“
Pojďte a pozorujte Boží skutky:
podivuhodně jednal s lidmi!

Moře proměnil v souš;
suchou nohou přešli řeku,
proto se radujme v Bohu!
Vládne svou mocí navěky.
Zl 66

Evangelium: Jan 6,35-40

Církevní kalendář:
Panna Maria, Prostřednice všech milostí
Nauka o Panně Marii jako Prostřednici všech milostí se nachází v Božím slově psaném i tradovaném, je vyučována učitelským úřadem církve, přítomna v životech mnoha světců a Boží vůle je, abychom všechny výsady získávali skrze Marii, jíž jsme byli Božím Synem z kříže dáni za děti.
Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí, se začala slavit v roce 1921 v Belgii a pak se rozšířila. Papež Benedikt XV. již tři roky předtím potvrdil důvod, proč je P. Maria Prostřednicí všech milostí, "protože trpěla a téměř zemřela se svým trpícím a umírajícím Synem." Dále pak povolil řádům na celém světě, které o to spolu s Belgií požádaly, slavit liturgicky památku Prostřednice všech milostí. První přípis kongregace pro obřady je z r. 1921. Pozdější schválení, týkající se mše sv. k Prostřednici všech milostí, pochází od Kongregace pro kult a svátosti z roku 1971.
více: catholica.cz
Zedad likes this.