vi.news
24

Hồng Y Marx: Giáo dân nên được phép rao giảng

Hồng Y Reinhard Marx ở Munich yêu cầu về "những thay đổi" lên quan đến bài thuyết giảng trong thánh lễ, "Chỉ linh mục mới có thể thuyết giảng? Điều này cần phải phát triển." Theo thông cáo báo chí …