vi.news
33

Diễn đàn cuộc sống ở Rome: Mọi người thường xuống địa ngục vì tội tình dục

Diễn đàn cuộc sống ở Rome thường niên đã họp vào thứ Năm và thứ Sáu tại Rome, Ý. VoiceOfTheFamily.com đã công bố các cuộc thảo luận. Hồng Y Burke đã kêu gọi "chống lại sự di cư quy mô lớn của người …