Peter(skala)
431

Duše v Očistci trpia aj za všedné hriechy

Duše trpia v očistci za svoje všedné alebo i za tie ťažké hriechy, za ktoré po obdržanom rozhrešení ešte dokonale zadosť neučinily. Všedný hriech trestá Boh časným zlom ; mysli na Zachariáša, ktorý…