Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
myslkonserwatywna.pl

Jakubczyk: Ja, septyk koronny : Myśl Konserwatywna

Sceptytyzm wobec książąt tego świata wyssałem z mlekiem Matki. I ten własnie sceptytyzm nie pozwala mojemu (jak mi się wydaje) zdrowemu rozsądkowi …