vi.news
38

Francis tạo ra ngôi nhà cho các nữ tu, những người cuối cùng lại trở thành "gái điếm"

Hồng Y Joao Braz de Aviz, Trưởng ban Tôn giáo, nói với tạp chí hàng tháng dành cho phụ nữ của L'Osservatore Romano rằng Francis đã ra lệnh tạo ra một ngôi nhà ở Rome cho các nữ tu đã rời tu viện. …