Linh mục người Hà Lan bị loại bỏ sau khi ông phê phán tội gian dâm đồng tính

Cha Marc Massaer sẽ rời giáo xứ Sint-Christoffel của mình ở West Maas en Waal, Hà Lan, vào ngày 1 tháng Bảy. Bối cảnh: Massaer đã bị tấn công bởi giới truyền thông đầu sỏ đồng tính sau khi anh ta …